• H0
 • N
 • TT
 • Z
170492

EXPERT, Plasticlijm , 25 g, DE & FR

 • H0
 • N
 • TT
 • Z
170492
This product is currently not available!

direct beschikbaar

€ 5,99
Inhoud: 0.025 Kilogramm (€ 239,60 / 1 Kilogramm)

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Indeling volgens de CLP-verordening:
Gevaar
Enthält : Isopropylbenzol, Mesitylen; 1,3,5-Trimethylbenzol, Cumol, Aceton; Propan-2-on; Propanon, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol
Verdere informatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Na het werken met dit product de handen, onderarmen en het gezicht grondig wassen.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings apparatuur gebruiken.
 • Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

In een oogopslag

Spoorbreedte
 • Asset-2 H0
 • Asset-1yVIJNcI140FhB N
 • Asset-1eHFx47rdQltQBImYjpvGbx7SeQ TT
 • Asset-11RpPsKiYE2tw0 Z
Inhoud
25 g
Kategorie
Gereedschap en hulpmiddelen
EAN
4104090004927
Optimale lijmresultaten. De speciaaltuit maakt een bijzonder fijne lijmdosering mogelijk. De lijm kan op de kleinste puntjes, ook aan moeilijk toegankelijke plekken, op de te verlijmen delen aangebracht worden.
Plastikkleber mit besonders feiner Dosierkanüle.
Dieses Beispiel zeigt: filigrane Plastik-Ausrüstungsteile lassen sich am besten mit dem FALLER-Expert-Kleber verarbeiten. Er sorgt durch seine praktische Spezial-Kanüle für die punkt­genaue Feinst­do­sie­rung.
Lees verder
SUPER-EXPERT, Plasticlijm, 25 g, DE & FR
Inhoud 0.025 Kilogramm (€ 239,60 * / 1 Kilogramm)
€ 5,99
EXPERT LASERCUT, 25 g
Inhoud 0.025 Kilogramm (€ 251,60 * / 1 Kilogramm)
€ 6,29
Wegdekverf, 250 ml
Inhoud 0.25 Liter (€ 41,96 * / 1 Liter)
€ 10,49
Speciaal oliespuitje, 25 ml
Inhoud 0.025 Liter (€ 359,60 * / 1 Liter)
€ 8,99
Decorplaat, Natuursteen vierkant
Inhoud 0.0925 M2 (€ 102,59 * / 1 M2)
€ 9,49
Decorplaat Profi, Natuursteenblokken
Inhoud 0.0925 M2 (€ 113,41 * / 1 M2)
€ 10,49
Decorplaat Arcaden, Gehouwen natuursteen
Inhoud 0.0463 M2 (€ 334,56 * / 1 M2)
€ 15,49
Ijzeren hekwerk, 1820 mm
Inhoud 1.82 Meter (€ 4,77 * / 1 Meter)
€ 8,69
Decorplaat Profi, Natuursteenmuur
Inhoud 0.0925 M2 (€ 113,41 * / 1 M2)
€ 10,49
Ijzeren industrie-omheining, 1010 mm
Inhoud 1.01 Meter (€ 11,87 * / 1 Meter)
€ 11,99
Decorplaat, Kinderhoofdjes
Inhoud 0.148 M2 (€ 58,72 * / 1 M2)
€ 8,69
Decorplaat, Klinkers
Inhoud 0.148 M2 (€ 64,12 * / 1 M2)
€ 9,49
Muurplaat, Romaanse Bestrating
Inhoud 0.0313 M2 (€ 63,58 * / 1 M2)
€ 1,99
Ijzeren hekwerk, 976 mm
Inhoud 0.976 Meter (€ 8,90 * / 1 Meter)
€ 8,69
Achtergrond-verlenging Oberstdorf
Inhoud 1.305 M2 (€ 24,51 * / 1 M2)
€ 31,99
Wegdekverf Beton, 250 ml
Inhoud 0.25 Liter (€ 41,96 * / 1 Liter)
€ 10,49
Decorplaat Arcaden Profi, Natuursteenblokken
Inhoud 0.0463 M2 (€ 399,35 * / 1 M2)
€ 18,49
Modelachtergrond Oberstdorf
Inhoud 1.305 M2 (€ 24,51 * / 1 M2)
€ 31,99
Decorplaat, Gehouwen natuursteen, grijs
Inhoud 0.0925 M2 (€ 102,59 * / 1 M2)
€ 9,49
Wegenfolie, flexibel
Inhoud 0.08 M2 (€ 122,38 * / 1 M2)
€ 9,79
Teflon® smeermiddel – speciaal holle naald, 25 ml
Inhoud 0.025 Liter (€ 391,60 * / 1 Liter)
€ 9,79
Rookolie, 50 ml
Inhoud 0.05 Liter (€ 173,80 * / 1 Liter)
€ 8,69
Decorplaat Profi, Gestapelde muur
Inhoud 0.0463 M2 (€ 211,45 * / 1 M2)
€ 9,79
Muurplaat, Kinderkopjes
Inhoud 0.0313 M2 (€ 63,58 * / 1 M2)
€ 1,99
EXPERT Sproeilijm, 400 ml
Inhoud 0.4 Liter (€ 39,98 * / 1 Liter)
€ 15,99