• H0
 • N
 • TT
 • Z
170500

EXPERT RAPID, 10 g

 • H0
 • N
 • TT
 • Z
170500

direct beschikbaar

€ 15,79
Inhoud: 0.01 Kilogramm (€ 1.579,00 / 1 Kilogramm)

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Indeling volgens de CLP-verordening:
WAARSCHUWING
Enthält : Ethyl-2-cyanacrylat
Verdere informatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).

In een oogopslag

Spoorbreedte
 • Asset-2 H0
 • Asset-1yVIJNcI140FhB N
 • Asset-1eHFx47rdQltQBImYjpvGbx7SeQ TT
 • Asset-11RpPsKiYE2tw0 Z
Inhoud
10 g
Verkoop eenheid
Stück
Kategorie
Gereedschap en hulpmiddelen
EAN
4104090705008
Superlijm voor bliksemsnel en belastbaar bevestigen. De nieuwe formule geeft deze secondenlijm (cyanoacrylaat) uitstekende lijmkracht: dringt door in de kleinste spleten, heeft bijna geen kruipneiging, hardt snel uit en creëert een duurzame lijmverbinding tussen bijna alle materiaalsoorten. Bewaren op een koele en donkere plaats.
Lees verder
EXPERT LASERCUT, 25 g
Inhoud 0.025 Kilogramm (€ 251,60 * / 1 Kilogramm)
€ 6,29
Wegdekverf, 250 ml
Inhoud 0.25 Liter (€ 41,96 * / 1 Liter)
€ 10,49
EXPERT, Plasticlijm , 25 g
Inhoud 0.025 Kilogramm (€ 239,60 * / 1 Kilogramm)
€ 5,99
Ijzeren hekwerk, 1820 mm
Inhoud 1.82 Meter (€ 4,77 * / 1 Meter)
€ 8,69
Decorplaat Profi, Natuursteen
Inhoud 0.0925 M2 (€ 113,41 * / 1 M2)
€ 10,49
Decorplaat, Natuursteen vierkant
Inhoud 0.0925 M2 (€ 102,59 * / 1 M2)
€ 9,49
Muurplaat, Voetpad
Inhoud 0.0313 M2 (€ 63,58 * / 1 M2)
€ 1,99
SUPER-EXPERT, Plasticlijm , 25 g
Inhoud 0.025 Kilogramm (€ 239,60 * / 1 Kilogramm)
€ 5,99
Muurplaat, Natuursteen-blokken
Inhoud 0.0313 M2 (€ 63,58 * / 1 M2)
€ 1,99
Wegdekverf Beton, 250 ml
Inhoud 0.25 Liter (€ 41,96 * / 1 Liter)
€ 10,49
Modelleermortel, 500 g
Inhoud 0.5 Kilogramm (€ 22,98 * / 1 Kilogramm)
€ 11,49
Ijzeren industrie-omheining, 1010 mm
Inhoud 1.01 Meter (€ 11,87 * / 1 Meter)
€ 11,99
Ijzeren hek met toegangspoort, 1046 mm
Inhoud 1.046 Meter (€ 8,31 * / 1 Meter)
€ 8,69