milieuvriendelijke verwijdering

Info Duitse wetgeving ElektroG "Milieuvriendelijk afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur"

Lees a.u.b. de informatie over het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, dat zich op het product, de handleiding of de verpakking bevindt. Volg onderstaande instructies op. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Het moet gescheiden naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Daarop wijst het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak. Door oude apparaten naar de toegelaten inzamelpunten in winkels en gemeentes te brengen kan de afvalverwerking op een deskundige manier verlopen. Apparaten die niet correct afgevoerd worden, kunnen de gezondheid en het milieu schaden, omdat dergelijke apparaten gevaarlijke stoffen bevatten. De grondstoffen zijn afhankelijk van hun kenmerking herbruikbaar. Door hergebruik, recyclage en andere toepassingsvormen van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. 

Voor de afgifte moet u oude batterijen, oude accu's en lampen die niet vast in het toestel zitten, voorzichtig uit het oude apparaat verwijderen. Dit afval moet u afzonderlijk afvoeren.

Opmerking privacy: vaak bevatten oude apparaten gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt vooral voor apparaten voor IT en telecommunicatie zoals computers en smartphones. Zorg er a.u.b. in uw eigen belang voor dat elke eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op oude toestellen die worden afgevoerd.

Eigenaars van oude apparaten voor particulier gebruik kunnen deze naar de openbare inzamelpunten brengen of kosteloos naar de inzamelpunten brengen die door producenten of verkooppunten zijn voorzien. Terugnameplicht bestaat ook voor winkels met een verkoopoppervlakte van minimum 400 m² voor elektrische en elektronische apparaten en winkels voor levensmiddelen met een totale verkoopoppervlakte van minimum 800 m² waar meerdere keren per jaar of het hele jaar door elektrische en elektronische apparaten aangeboden worden. Verder bestaat de mogelijkheid om kleine oude apparaten gratis naar de inzamelpunten van het verkooppunt te brengen onafhankelijk van de aanschaf van een nieuw toestel. Het aantal is beperkt tot drie per toesteltype en de toestellen mogen niet groter dan 25 cm zijn.

Een online lijst zoals beschreven in de Duitse wetgeving voor elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) met de voorziene inzamel- en terugbrengpunten vindt u hier: https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org.

Ons registratienummer bij de stichting Elektro-Altgeräte Register (EAR) is: WEEE-reg.-nr. DE 89907060

Informatie over de gegevens van elektrische en elektronische apparaten in Duitsland (§ 18 lid 2 ElektroG) vindt u hier: https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-undelektronikaltgeraete

 

Informatie volgens de Regeling beheer batterijen en accu's

Aangezien in onze producten batterijen en accu's kunnen zitten, zijn wij volgens de Regeling beheer batterijen en accu's ertoe verplicht, u attent te maken op het volgende:

Batterijen en accu's mogen niet via het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd, maar moeten bij het KCA of in de winkel ter plaatse geretourneerd worden. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten, die bij een verkeerde opslag of afvoer het milieu en de gezondheid kunnen belasten. Batterijen bevatten bovendien belangrijke grondstoffen zoals bijv. ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled. U kunt de batterijen na gebruik of naar ons opsturen of bij u in de omgeving (bijv. in de winkel of bij het KCA) gratis afgeven. Het afgeven bij verkooppunten is hierbij voor de eindgebruiker beperkt tot gangbare hoeveelheden van dergelijke oude batterijen, die de exploitant als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft of heeft gehad.

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak betekent, dat de batterijen en accu's niet via het huishoudelijk afval mogen worden verwijderd. Onder dit symbool staan bovendien de onderstaande symbolen met de volgende betekenis:

Pb: Batterij bevat lood / Cd: Batterij bevat cadmium / Hg: Batterij bevat kwik