AV

Algemene Voorwaarden (AV) van de Gebr. Faller GmbH Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach (hierna te noemen „Faller“) voor bestellingen in de webwinkel www.faller.de


§ 1
Werkingssfeer, definities

(1) De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor alle televerkoop via de webpagina www.faller.de op tussen de klant en Faller gesloten overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden van de klant die door Faller niet uitdrukkelijk schriftelijk worden erkend, vinden geen toepassing op de overeenkomst.

(2) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle klanten, zowel consumenten als zakelijke klanten. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een doel dat overwegend niet als bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd (§ 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Een ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbevoegde vennootschap die bij het sluiten van een rechtshandeling bedrijfs- of beroepsmatig handelt. (§ 14 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek). Als de bestelling beide doelen dient, dan is het voor de bepaling belangrijk welk doel de overwegend is.

(3) Indien de klant ondernemer is geldt: voor alle – ook toekomstige – leveringen en diensten gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende of aanvullende bepalingen van de klant zijn voor de opdrachtnemer niet-bindend, ook als de opdrachtnemer deze in op zichzelf staande gevallen niet tegenspreekt, tenzij hij deze schriftelijk erkent. In dit geval zijn ze slechts geldig voor de betreffende specifieke overeenkomst. Tussen opdrachtnemer en de klant gemaakte bijzondere overeenkomsten blijven hierdoor onverlet.


§ 2
Sluiten van de overeenkomst

(1) De overeenkomst komt tot stand door de bestelling van de klant (verzoek van de klant) en de aanvaarding van deze bestelling door Faller. De op de webpagina www.faller.de vermelde artikelen en diensten zijn geen aanbieding van Faller tot afsluiting van een contract, maar slechts een niet-bindende uitnodiging tot het doen van bestellingen door de klant.

(2) De overeenkomst kan uitsluitend in de Duitse taal worden gesloten.

(3) De overeenkomst komt tot stand met:

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach

Telefoon: +49 7723 651 0
Fax: +49 7723 651 123
E-mail: info@faller.de

Handelsregister bij het Amtsgericht Freiburg, HRB 610917


§ 3
Bestelling/verzoek van de klant

(1) De klant kan uit het assortiment dat in de webwinkel beschikbaar is artikelen selecteren en deze via de knop »In de winkelwagen« in een virtuele winkelwagen verzamelen. Dit proces is niet-bindend en vormt geen voorstel voor een overeenkomst.

(2) In de winkelwagen kan de klant zijn bestelling controleren, wijzigen en de totaalprijs actualiseren („Bedrag nieuw berekenen“). Via de knop „Naar de kassa“ vervolgt de klant het bestelproces. Na het bevestigen met de knop „Naar de kassa“, het invullen van persoonsgegevens en de betalings- en verzendgegevens worden alle bestelgegevens op de overzichtspagina nogmaals getoond, waarbij de klant deze kan controleren en wijzigen, c.q. via de functie „Terug“ in de internetbrowser naar de voorgaande pagina kan gaan. Bij het kiezen voor een directe betaalmethode wordt de klant eerst naar de website van de aanbieder van deze betaaldienst geleid.

(3) Via de knop »Bestellen met betalingsverplichting« doet de klant een bindend verzoek tot koop van de artikelen in de winkelwagen tegen de daar vermelde prijzen en de daar genoemde betalingscondities. Het verzoek tot koop kan alleen worden gedaan en aan Faller worden verzonden als de klant door het aanvinken van de velden »Ja, ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.« en »Ja, ik stem in met de Algemene Voorwaarden.« deze contractuele voorwaarden accepteert en daardoor in zijn verzoek heeft opgenomen. De Algemene Voorwaarden en de privacy-voorwaarden zijn bij dit veld als link vastgelegd en voor de klant oproepbaar.

(4) Om te kunnen bestellen, kan de klant zich registreren. De tekst van de overeenkomst wordt bij Faller opgeslagen. De klant kan deze na het verzenden van de bestelling inzien in zijn online-profiel (“Mijn FALLER”). De contracten kunnen met de toetsencombinatie: Ctrl + P worden afgedrukt. De klant kan bovendien de tekst van de overeenkomst opslaan, door via de browserfunctie "Opslaan als" de betreffende internetpagina op te slaan op zijn computer. Via de printfunctie in de browser kan de tekst van de overeenkomst worden uitgeprint.


§ 4
Ontvangstbevestiging/aanvaarding van het verzoek

(1) Faller stuurt de klant na ontvangst van het verzoek van de klant een automatische ontvangstbevestiging per e-mail (bestelbevestiging). De bestelbevestiging bevat alle relevante gegevens van de bestelling, de Algemene Voorwaarden en een mededeling over de wettelijk verlangde informatie in tekstvorm. Deze kan de klant opslaan en printen. De contractgegevens zijn ook op te roepen in het gebruikersaccount op www.faller.de. De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de bestelling van de klant bij Faller is ontvangen en vormt geen aanvaarding van het verzoek van de klant. Faller behoudt zich voor de bestelling te weigeren.

(2) De overeenkomst komt pas tot stand door het uitdrukkelijk afgeven van een verklaring van aanvaarding door Faller, die via een afzonderlijke e-mail (de verzendbevestiging) wordt verzonden.


§ 5
Levering, beschikbaarheid van de artikelen

(1) Als er ten tijde van de bestelling door de klant geen exemplaren van het door hem geselecteerde product leverbaar zijn, dan deelt Faller dit onverwijld aan de klant mede. Een levering volgt alleen zo lang de voorraad strekt. Als het product permanent niet leverbaar is, ziet Faller van een verklaring van aanvaarding af. Een overeenkomst komt in dat geval niet tot stand. Dit deelt Faller eveneens zo spoedig mogelijk aan de klant mede.

(2) De bestelde artikelen worden uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd. Als een levering binnen deze periode niet mogelijk is, deelt Faller dit onverwijld aan de klant mede. De in de bestelbevestiging genoemde levertijd is niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk is toegezegd c.q. overeengekomen. Bij het meedelen van een bindende leverdatum is Faller niet aansprakelijk voor een vertraagde levering door de betreffende logistieke dienstverlener (bijvoorbeeld Post, DHL, UPS, expediteur).

(3) Indien de klant een consument is, draagt deze het risico, zodra de levering aan hem is overgedragen. Indien de klant een ondernemer is, draagt deze het risico zodra Faller de levering aan de expediteur, de vervoerder of enig ander persoon of instelling die is belast met de uitvoering van de verzending heeft uitgeleverd.

(4) Als de klant niet wordt aangetroffen op het opgegeven afleveradres, gelden – voor zover hierover geen bijzondere afspraken zijn gemaakt – onderstaande personen als bevoegd om de levering voor de klant in ontvangst te nemen:

  • bij een levering naar de woning van de klant daar aanwezige volwassen gezinsleden, in het gezin werkzame personen en volwassen permanente medebewoners;
  • bij een levering in bedrijfsruimtes van de klant de daar werkzame personen;
  • bij een levering aan een gemeenschapsvoorziening, waarin de klant woont, de leider van de instelling en daartoe gemachtigde vertegenwoordigers.


(5) Als de klant ondernemer is, is de klant verplicht tot de handelsrechtelijke inspectie- en meldingsplichten (§ 377 HGB, Duitse Wetboek van koophandel).


§ 6
Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen die in de webwinkel van Faller worden vermeld, luiden inclusief de telkens geldende wettelijke omzetbelasting.

(2) Faller verzendt naar de hele Europese Unie (niet naar Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland). Zendingen aan postvakken en poste-restante zendingen zijn niet mogelijk.

(3) De klant ziet de verzendkosten in de bestelsjabloon. De verzendkosten komen voor rekening van de klant voor zover de klant niet gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht in de zin van § 11. Bij een verzending binnen Duitsland bedragen de verzendkosten EUR 6,95. Vanaf een bestelwaarde van EUR 50,- zijn er aan de verzending binnen Duitsland geen kosten verbonden. Bij een verzending naar locaties buiten Duitsland kunnen er extra kosten voor verzending, handling en invoerrechten verschuldigd zijn. Deze kosten richten zich naar gewicht, afmetingen, waarde en land van bestemming. Faller informeert de klant uit het EU-buitenland wanneer Faller geen fulfillment partner inschakelt en de klant zelf de invoerrechten moet regelen. De verzendkosten voor de overige EU-landen (met uitzondering van Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) staan in onderstaande tabel:

België

13,00 EUR

Bulgarije

15,00 EUR

Denemarken

13,00 EUR

Estland

15,00 EUR

Finland

15,00 EUR

Frankrijk

13,00 EUR

Griekenland

15,00 EUR

Ierland

15,00 EUR

Italië

15,00 EUR

Kroatië

15,00 EUR

Letland

15,00 EUR

Litouwen

15,00 EUR

Luxemburg

13,00 EUR

Malta

15,00 EUR

Nederland

13,00 EUR

Oostenrijk

13,00 EUR

Polen

13,00 EUR

Portugal

15,00 EUR

Roemenië

15,00 EUR

Zweden

14,00 EUR

Slowakije

15,00 EUR

Slovenië

15,00 EUR

Spanje

15,00 EUR

Tsjechië

13,50 EUR

Hongarije

13,60 EUR

Cyprus

25,50 EUR

 


§ 7
Betaalwijzen, eigendomsvoorbehoud

(1) De klant kan betalen via creditcard, PayPal, “Sofortüberweisung” of op rekening. Voor de afwikkeling van alle betaalwijzen werkt Faller samen met CrefoPay. CrefoPay is een aanbod van Creditreform en CrefoPayment GmbH & Co. KG. Betalen door het sturen van contant geld of cheques is niet mogelijk.

(2) In specifieke gevallen behoudt Faller zich ook een verwijzing naar een andere betaalwijze voor.

(3) De betaling van de koopprijs is onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

(4) De klant is alleen bevoegd tot verrekening met tegenvorderingen als de tegenvorderingen rechtsgeldig worden vastgesteld of niet worden betwist. De klant kan een recht van voorbehoud alleen uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

(5) De artikelen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van Faller. De uitoefening van de rechten van het eigendomsvoorbehoud of een verzoek tot teruggave gelden als verklaring van terugtreding. De klant is verplicht om Faller in geval van beslaglegging of dergelijke ingrepen resp. ingrepen van derden op de gekochte artikelen onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat Faller zijn rechten van eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen.


§ 8
Garantie voor verborgen gebreken, garantie

(1) Faller is aansprakelijk voor verborgen gebreken conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, met name conform §§ 434 ff. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Tegenover ondernemers bedraagt de garantieplicht op door Faller geleverde zaken afwijkend van de wettelijke garantie 12 maanden.

(2) Van aanvullende garantie op de door Faller geleverde artikelen is alleen sprake als deze uitdrukkelijk in de verzendbevestiging bij het betreffende artikel is vermeld.


§ 9
Aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van Faller wegens licht nalatige schending van niet wezenlijke contractuele verplichtingen is uitgesloten. Bij licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen (met name de plicht van een tijdige en foutloze levering) is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade specifiek voor deze overeenkomst. Faller is echter onbeperkt aansprakelijk voor schade door schuld veroorzaakt aan lichaam, leven en gezondheid van de klant, evenals voor opzettelijke, grove nalatigheid en het ontbreken van een gegarandeerde hoedanigheid.

(2) Een en ander laat de bepalingen van de productaansprakelijkheidswetgeving onverlet.

(3) Als de klant ondernemer is geldt verder: de verjaringstermijn voor aanspraken van de klant op schadevergoeding, die niet berust op een mankement van de artikelen, bedraagt een jaar. Onverlet blijft de wettelijke verjaring van aanspraak in verband met opzettelijke of grove nalatigheid, evenals bij letsel aan het lichaam en de gezondheid en op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.


§ 10
Transportschade

(1) Is de klant een consument, dient deze onverminderd zijn wettelijke rechten, producten met duidelijke transportschade direct bij de bezorger te reclameren en Faller te informeren over de transportschade.

(2) Is de klant ondernemer, dient hij de artikelen onverwijld na aflevering door de verkoper, voor zover dit bij de normale gang van zaken doen gebruikelijk is, te onderzoeken en als er een mankement wordt vastgesteld dit onverwijld bij Faller kenbaar te maken. § 377 HGB, Duitse Wetboek van koophandel is van toepassing.


§ 11
Herroeping

Voor gebruikers geldt het volgende herroepingsrecht:

(1) Herroepingsrecht

U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de expediteur is, de laatste artikelen in bezit hebt of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gebr. Faller GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, telefoon: +49 (0)7723/651-0, fax: +49 (0)7723/651-123, e-mail: info@faller.de) middels een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde (aan het einde van deze pagina) voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, dan zullen we u onverwijld (bijv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping doen toekomen. Voor de toekenning van de termijn volstaat het dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

(2) Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn gemaakt doordat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden, meest voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gehanteerd, tenzij er met u iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u in verband met deze terugbetaling heffingen in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de artikelen weer hebben ontvangen of totdat u kunt aantonen dat u de artikelen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het vroegste tijdstip is.

U dient de artikelen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn is toegekend als u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De onmiddellijke kosten voor het retourneren van de artikelen komen voor uw rekening. Een eventueel waardeverlies van de artikelen wordt u alleen in rekening gebracht als dit waardeverlies op een voor de inspectie van de staat, de eigenschappen en de werkwijze van de artikelen niet noodzakelijke omgang met u is terug te voeren.

(3) Bijzondere aanwijzingen - uitsluiting van het herroepingsrecht

Conform § 312g lid 2 BGB bestaat er geen herroepingsrecht bij overeenkomsten inzake de levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan voor de productie een individuele keuze of bestemming door de consument maatgevend is of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou zijn verstreken. Van een herroepingsrecht is voorts geen sprake bij de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de betreffende verzegeling na de levering is verwijderd.

Voorbeeld herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

Herroeping
Ter attentie van:
Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Fax: +49 7723 651 123
E-mail: info@faller.de

Bij deze herroep ik de door mij gesloten overeenkomst inzake de koop van de volgende artikelen (a.u.b. aanvullen):

Besteld op/ontvangen op (doorstrepen wat niet van toepassing is):

Naam consument:

Adres (straatnaam):

Adres (postcode, plaatsnaam):

Handtekening (alleen bij verklaring op papier):

Datum:


§ 12
Opmerkingen m.b.t. het verwerken van gegevens

(1) Faller verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van alle richtlijnen voor de gegevensbescherming. Informatie over de gegevensverwerking vindt u onder: www.faller.de/nl/gegevensbescherming.

(2) Faller controleert regelmatig gesloten overeenkomsten en in bepaalde gevallen bij een gerechtvaardigd belang, ook bij bestaande klanten de kredietwaardigheid. Hiervoor werkt Faller samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, van wie Faller de daarvoor benodigde gegevens ontvangt. Voor dit doel verstrekt Faller uw naam en uw contactgegevens aan Creditreform Boniversum GmbH. De informatie conform art. 14 van de Algemene EU verordening gegevensbescherming betreffende de gegevensverwerking die bij Creditreform Boniversum GmbH geschiedt, vindt u hier: www.boniversum.de/eu-dsgvo.


§ 13
Instructies m.b.t. het retourneren van batterijen

(1) Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden aangeboden. Indien de aanbieding accu's of batterijen bevat, bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen of accu's separaat af te voeren. Oude batterijen voor eigen gebruik kunnen zonder kosten bij elk verkooppunt, bij openbare afvalscheidingsstations of bij batterijen die Faller heeft verkocht bij Faller worden geretourneerd.

(2) Batterijen of accu’s die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste kliko. Het symbool van de doorgekruiste afvalbak betekent dat de batterij niet met het huishoudelijk afval afgevoerd mag worden.

Hg = de batterij bevat meer dan 0,0005 massapercentage kwik.

Cd = de batterij bevat meer dan 0,002 massapercentage cadmium.

Pb = de batterij bevat meer dan 0,004 massapercentage lood.

U vindt deze opmerkingen ook nogmaals in de veiligheidsaanwijzingen die bij producten met batterijen of accu's zijn bijgevoegd.


§ 14
Informatie conform de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (Duitse wetgeving inzake geschillenbeslechting, VSBG)

Faller is niet bereid of verplicht om aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een orgaan voor geschillenbeslechting in de zin van de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz deel te nemen.


§ 15
Informatie over online-geschillenbeslechting

De EU-commissie stelt op internet onder onderstaande link een platform voor online-geschillenbeslechting beschikbaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het e-mailadres van Faller luidt: info@faller.de.


§ 16
Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen Faller en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing. De rechtskeuze geldt ten aanzien van consumenten niet in zoverre dat de klant daardoor de bescherming wordt ontnomen die hem wordt geboden door de bepalingen waarvan conform het recht van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft niet door een overeenkomst mag worden afgeweken.

(2) Als de klant ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is, dan is uitsluitend de rechter in de vestigingsplaats van Faller (Gütenbach) bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Dit geldt eveneens als de klant geen algemene bevoegde rechter in Duitsland heeft of de gewone verblijfplaats op de datum van het beroep niet bekend is. Faller heeft ook het recht in de verblijfplaats van de klant aan te klagen.

(3) Mochten een of meerdere clausules van dit contract tenietgedaan zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige clausules hierdoor niet aangetast. Voor de onverbindende bepalingen treden, voor zover aanwezig, de wettelijke voorschriften in de plaats. Voor zover dit voor een partij een onredelijke last zou betekenen, wordt de overeenkomst echter als geheel onverbindend.


Versie: december 2021