Milieubescherming

Élimination écologique des déchets

Informatie rondom de WEEE-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Wij zijn volgens de WEEE-richtlijn aangaande afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ertoe verplicht, door ons geleverde en inmiddels afgedankte elektrische en elektronische apparatuur retour te nemen en voor de recycling of afvoer ervan te zorgen en u op het volgende attent te maken:

Producten, die zijn voorzien van een symbool met een doorgestreepte vuilnisbak, mogen aan het einde van hun gebruiksduur niet via het normaal huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moeten in plaats daarvan bij een verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven. Het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking maakt u hierop attent. De grondstoffen zijn volgens hun markering recyclebaar. Door het hergebruik, de recycling van de materialen of andere mogelijkheden voor het hergebruik van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage ter bescherming van ons milieu. Vraag alstublieft na bij uw gemeentelijke instantie of het desbetreffende afvalverwerkende bedrijf.

Om te voldoen aan onze taak van de afvoer of hergebruik, zijn wij daarom aangesloten aan een verwijderingssysteem met naadloze dekking. Ons registratienummer bij de Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR) luidt: WEEE-reg.-nr. DE 89907060

Informatie volgens de Regeling beheer batterijen en accu's

Aangezien in onze producten batterijen en accu's kunnen zitten, zijn wij volgens de Regeling beheer batterijen en accu's ertoe verplicht, u attent te maken op het volgende:

Batterijen en accu's mogen niet via het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd, maar moeten bij het KCA of in de winkel ter plaatse geretourneerd worden. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten, die bij een verkeerde opslag of afvoer het milieu en de gezondheid kunnen belasten. Batterijen bevatten bovendien belangrijke grondstoffen zoals bijv. ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled. U kunt de batterijen na gebruik of naar ons opsturen of bij u in de omgeving (bijv. in de winkel of bij het KCA) gratis afgeven. Het afgeven bij verkooppunten is hierbij voor de eindgebruiker beperkt tot gangbare hoeveelheden van dergelijke oude batterijen, die de exploitant als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft of heeft gehad.

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak betekent, dat de batterijen en accu's niet via het huishoudelijk afval mogen worden verwijderd. Onder dit symbool staan bovendien de onderstaande symbolen met de volgende betekenis:

Pb: Batterij bevat lood / Cd: Batterij bevat cadmium / Hg: Batterij bevat kwik