• H0
 • N
 • TT
 • Z
171658

Modelwater

 • H0
 • N
 • TT
 • Z
171658

direct beschikbaar

€ 20,99
Inhoud: 0.24 Liter (€ 87,46 / 1 Liter)

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Indeling volgens de CLP-verordening:
WAARSCHUWING
Enthält : n-Butylacrylat
Verdere informatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Na het werken met dit product de handen, onderarmen en het gezicht grondig wassen.
 • Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

In een oogopslag

Spoorbreedte
 • Asset-2 H0
 • Asset-1yVIJNcI140FhB N
 • Asset-1eHFx47rdQltQBImYjpvGbx7SeQ TT
 • Asset-11RpPsKiYE2tw0 Z
Inhoud
240 ml
Kategorie
Meren en water
EAN
4104090716585
Helder 1-component modelwater voor het maken van realistische watervlakten zoals rivieren, beken, vijvers, meren of plassen.
Lees verder
Waterfolie
Inhoud 0.1378 M2 (€ 126,92 * / 1 M2)
€ 17,49
Modelwater, blauwgroen
Inhoud 0.24 Liter (€ 87,46 * / 1 Liter)
€ 20,99
Watereffect
Inhoud 0.06 Liter (€ 174,83 * / 1 Liter)
€ 10,49
Watereffect
Inhoud 0.06 Liter (€ 174,83 * / 1 Liter)
€ 10,49
Wegdekverf, 250 ml
Inhoud 0.25 Liter (€ 41,96 * / 1 Liter)
€ 10,49
Modelwater, blauwgroen
Inhoud 0.24 Liter (€ 87,46 * / 1 Liter)
€ 20,99
Ijzeren hekwerk, 1820 mm
Inhoud 1.82 Meter (€ 4,77 * / 1 Meter)
€ 8,69
Wegdekverf Beton, 250 ml
Inhoud 0.25 Liter (€ 41,96 * / 1 Liter)
€ 10,49
Decorplaat Profi, Gestapelde muur
Inhoud 0.0463 M2 (€ 211,45 * / 1 M2)
€ 9,79
Decorplaat, Natuursteen vierkant
Inhoud 0.0925 M2 (€ 102,59 * / 1 M2)
€ 9,49
Hekken, 1432 mm
Inhoud 1.432 Meter (€ 6,07 * / 1 Meter)
€ 8,69
Decorplaat Profi, Natuursteen
Inhoud 0.0925 M2 (€ 113,41 * / 1 M2)
€ 10,49
Decorplaat Profi, Natuursteenmuur
Inhoud 0.0925 M2 (€ 113,41 * / 1 M2)
€ 10,49
Decorplaat, Natuursteen
Inhoud 0.0925 M2 (€ 93,95 * / 1 M2)
€ 8,69
Ijzeren industrie-omheining, 1010 mm
Inhoud 1.01 Meter (€ 11,87 * / 1 Meter)
€ 11,99
Decorplaat Arcaden, Gehouwen natuursteen
Inhoud 0.0463 M2 (€ 334,56 * / 1 M2)
€ 15,49
Muurplaat, Natuursteen
Inhoud 0.0313 M2 (€ 63,58 * / 1 M2)
€ 1,99
Decorplaat Profi, Gestapelde muur
Inhoud 0.4625 M2 (€ 21,17 * / 1 M2)
€ 9,79
Modelleermortel, 500 g
Inhoud 0.5 Kilogramm (€ 22,98 * / 1 Kilogramm)
€ 11,49
Decorplaat arcaden, Natuursteen vierkant
Inhoud 0.0463 M2 (€ 334,56 * / 1 M2)
€ 15,49
Pincetten-set
€ 12,00 € 18,49
SUPER-EXPERT, Plasticlijm, 25 g, DE & FR
Inhoud 0.025 Kilogramm (€ 239,60 * / 1 Kilogramm)
€ 5,99
EXPERT LASERCUT, 25 g
Inhoud 0.025 Kilogramm (€ 251,60 * / 1 Kilogramm)
€ 6,29